Vraaggesprek

Brussel is van ons

“Onderschat nooit het belang van feestjes!” zegt Wim van de Donk aan het eind van een kort gesprekje met dagvoorzitter Mariëtte Pennarts. Want feestjes, wil hij maar zeggen, zijn de plekken waar je elkaar leert kennen en elkaar leert vertrouwen.

Vertrouwen is cruciaal, benadrukt Van de Donk, de voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies. “Ik ben geschrokken van de betogen die ik tijdens bijvoorbeeld de aanloop naar de Brexit heb gehoord. Het is heel makkelijk om vertrouwen af te breken, het is lastiger om zaken op te bouwen.” En bouwen, dat doet het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel en dat doen we vandaag tijdens het IPO-congres. Vertrouwen tussen lokaal bestuur, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

“En dat helemaal in Brussel?” vraagt Van de Donk retorisch. Ja, helemaal in het verre Brussel. “Dat het ver is, is een grote misvatting,” houdt hij de zaal voor. “Brussel is niet het buitenland, Brussel is integraal onderdeel van ons lokale bestuur geworden.” En het is zaak dat het lokale bestuur erbij is als de regels rond – bijvoorbeeld – natuurbeleid gemaakt worden. Dat we erbij zijn als Statenlid, als waterschapper, als lokaal bestuurder. Dat we zien hoe het hier in “Brussel” werkt. Het is hier dat we samen invloed kunnen hebben op betere regelgeving. Kunnen zorgen dat regels werkbaar zijn of eenvoudiger worden. “Want Brussel is niet van anderen, Brussel is van ons.”

Van de Donk sluit af met een pleidooi voor het regionale overlegmodel. “Het is een model dat meer aandacht moet krijgen. Het regionale model wordt steeds belangrijker.”

Richard Derks
Voeg toe aan selectie