Workshops

De synergie opzoeken

In de workshop De toekomst van het GLB: naar innovatief voedselbeleid door de regio’s wordt er dieper ingegaan op vragen aangaande het nieuwe EU-landbouwbeleid en het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Welke ruimte is er nog voor maatwerk en verdere invulling? Wat zijn de dilemma’s? Kunt u daar als Statenlid nog op sturen? En, zo ja, hoe dan?

“Bijvoorbeeld: hoe gaan we die vergroening in pijler 1 nu vormgeven?” steekt de Overijsselse gedeputeerde Hester Maij van wal. “De WUR doet daar onderzoek naar en  vervolgens gaat de EU kijken of wij voldoen aan de minimale voorwaarden. Maar dat is natuurlijk niet helemaal in kannen en kruiken of vastomlijnd opgeschreven! En hoe zit het met het waterbeleid? De huidige voorstellen geven aan dat we tot 30 procent zouden kunnen schuiven van pijler 1 naar pijler 2. Dit is een kwestie van de nationale overheden. De vraag is: Hoe kunnen wij daar invloed op uitoefenen?”

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wat voor kansen biedt het nieuwe beleid voor verduurzaming en innovatie in de landbouw? Welke belemmeringen zijn er? Nico van Opstal neemt het woord: “Eigenlijk zijn wij een vooruitgeschoven post. Ik ben direct betrokken bij de Landbouwraad. Er is volgens mij geen raad die zó vaak bij elkaar komt.” De zaal lacht. “Maar wat kunnen we nou verwachten over de discussie over hoe ver we komen?” gaat Van Opstal verder. “De boeren klagen dat de veranderingen, aanpassingen en vernieuwingen te administratief en ingewikkeld zijn. In principe zou er volgende week een rapport zijn, maar we denken dat het geen haalbare kaart is: een eerste lezing. De raad zal niet mijlenver vooruitlopen op het Europees Parlement, dus er blijven behoorlijk wat onzekerheden over hoe het GLB eruit zal gaan zien. Midden volgend jaar weten we meer.”

Er is geen raad die zó vaak bij elkaar komt als de Landbouwraad.

Nederland moet de komende tijd heel duidelijk zijn taken gaan aangeven, volgens Van Opstal. “Nederland moet straks met één strategisch plan komen. De synergie zoeken over wat je in de eerste en de tweede pijler kunt doen: voldoende om effectief de juiste doelen te bereiken.

Hanneke Hendrix
Voeg toe aan selectie