Workshop

Digitalisering: kans voor de regio én het land

Workshop: Digitale economie kans voor de regio
Als je als provincie een serieuze partner wilt zijn voor het bedrijfsleven moet je in digitalisering investeren. Dat is de boodschap van de workshop ‘Digitale Economie, kans voor de regio’ van de provincies Groningen en Zuid-Holland.

Digitalisering zorgt namelijk niet alleen voor een heel nieuwe tak van bedrijvigheid, ook traditionele industrieën veranderen razendsnel. "De glastuinbouw in onze provincie en de haven in Rotterdam worden nu totaal anders aangestuurd dan tien jaar geleden", zegt Grisjo Koers van de provincie Zuid-Holland voorafgaand aan de workshop. 

En precies dat is de reden dat provincies digitalisering wel wat serieuzer mogen nemen, vindt Koers. "Als het bij provincies over dat onderwerp gaat, is dat meestal intern gericht. Het gaat dan meestal over de digitalisering van interne processen. Maar als je als provincie ook extern investeert in innovatie en losse initiatieven samenbrengt maak je jezelf als regio interessant." 

Koers haalt de Groningse Eemshaven aan als voorbeeld: daar worden volop datacenters gebouwd. "Dit is onderdeel van een landelijke strategie, maar voor de uitvoering is de provincie nodig. Die kan meedenken en meebeslissen over welke regio’s geschikt zijn. Als alle provincies digitalisering serieus gaan nemen worden we als land veel interessanter."
 
De Economic Board van de provincie Zuid-Holland probeert actief het vestigingsklimaat in de regio te verbeteren en ook levert de provincie een actieve bijdrage aan zogenoemde field labs. Bij de TU Delft wordt nu bijvoorbeeld een testomgeving voor 5G ingericht. En ook de nieuwe coalitie neemt digitalisering serieus: Koers mag vanuit de provincie een team samenstellen dat zich hier volledig op gaat richten. 

Ook Groningen heeft een strategie opgesteld om deze digitale transitie vorm te geven. "Digitalisering raakt ons allemaal”, zegt Patrick Brouns, verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Groningen. “In Noord-Nederland gaan we mee met de digitale ontwikkeling. Hier in Groningen is een aantal datacenters gevestigd, op Amsterdam na hebben we het snelste internet en we hebben een speciaal programma voor cybersafety. Dat is uniek in Europa." In 2020 is de provincie Groningen organisator van de Digitale Top. "Een mooi podium om bewustwording te creëren voor digitalisering”, aldus Brouns.  

Cybersafety is een gevoelig punt, vindt gedeputeerde Willy de Zoete van Zuid-Holland. “Den Haag heeft een groot cluster, met de regering en de waterschappen. Er valt veel te hacken en dus ook veel te beveiligen." 

Innovaties zijn een samenspel tussen de drie o's: overheid, onderwijs en ondernemers. In het Digital Business Center van de Rijksuniversiteit Groningen worden deze contacten gelegd. "Het is een platform in de praktijk", legt Bas Baalmans uit. "We zijn een matchmaker tussen studenten en ondernemers. Wij brengen ze met elkaar in contact. Op deze manier trekken studenten minder snel naar het Westen, en zijn ze geneigd langer in Noord-Nederland te blijven." 

Niek Groenendijk
Voeg toe aan selectie