Workshop

Een kwaliteitsimpuls voor toeristisch Zeeland

Workshop: Vitaliteitsfonds toerisme
Na een paar jaar van voorbereiding en intensief overleg gaat binnenkort in Zeeland het ‘Vitaliteitsfonds toerisme’ van start. Met geld en expertise hoopt de provincie Zeeland met dit fonds de kwaliteit van de Zeeuwse toeristische sector een impuls te geven.

Levendige discussie
De plannen met het fonds worden door Madeline Buining (provincie Zeeland) en Wies Buysrogge (Economisch Impuls Zeeland) toegelicht. Ongeveer 15 deelnemers aan deze workshop zitten aandachtig te luisteren. Maar het blijft niet bij luisteren, zo blijkt al snel. In het kleine zaaltje van cultureel centrum ‘Vrijdag’ in Groningen breekt een levendige discussie uit, begeleid door de tonen van een repeterende cellospeler in de ruimte ernaast.
 
Verblijfsrecreatie onder druk
Centraal in de discussie staat de kwaliteit van de Zeeuwse kust. Het verbeteren van de kwaliteit is het uitgangspunt van de samenwerking die in 2016 in de provincie Zeeland werd gestart, en die nu heeft geleid tot het Vitaliteitsfonds toerisme. Daarvoor waren meerdere aanleidingen, vertelt Madeline Buining in haar presentatie. In 2015 verscheen er een onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie dat waarschuwde voor de onderkant van de markt die een negatieve invloed zou kunnen hebben op het toerisme in de regio. Een andere waarschuwing kwam vanuit natuurorganisaties, die vonden dat er te veel bouwplannen waren die behoud en bescherming van de Zeeuwse kust in gevaar brachten. En daarnaast was er het voornemen in een nieuwe landelijke beleidslijn voor de kustgemeenten en provincies meer verantwoordelijkheid te geven.

De onderkant van de markt heeft negatieve invloed op het toerisme.

Lening en begeleiding voor ondernemers
De provincie kreeg via de Regio Deal Zeeland zes miljoen euro van het Rijk voor de kwaliteitsverbetering. Drie miljoen wordt geïnvesteerd in de omgeving en de andere helft gaat naar het Vitaliteitsfonds toerisme, een fonds dat wordt beheerd door Economisch Impuls Zeeland. Er wordt nog wel gewacht op officiële goedkeuring van de Provinciale Staten van Zeeland. Als alles doorgaat kunnen ondernemers met een goed plan een lening krijgen uit het fonds. Ze hebben vervolgens tien tot vijftien jaar om de lening terug te betalen. Ondernemers krijgen ook begeleiding bij de kwaliteitsslag die ze willen maken. 

Stoppen met ondernemen
Ook gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) is aanwezig in het publiek. Hij doet al meteen een duit in het zakje, als het gaat over het steunen van ondernemers op het gebied van toerisme in zijn provincie. “Denk ook eens aan het ondersteunen van mensen die willen stoppen met hun bedrijf, met hun minicamping of hun parkje. Er is altijd heel veel aandacht voor starters, maar stoppers hebben het vaak net zo lastig. Want stoppen, hoe dan precies? Wat komt dáár allemaal bij kijken? Het is ook iets dat je ziet in bijvoorbeeld de landbouwsector.”

Circulair ondernemen
Een aantal mensen in het publiek wijst erop dat er mogelijkheden zijn om het fonds te versterken met bijdragen uit Europese fondsen. Ook andere sectoren dan de verblijfsrecreatie –bijvoorbeeld de dagrecreatie en de watersportrecreatie– kennen soortgelijke fondsen. Ook wordt er gewezen op mogelijke koppelingen met circulair ondernemen. Het blijkt dat steun uit het Vitaliteitsfonds toerisme niet noodzakelijkerwijs een eis stelt aan de duurzaamheid van de onderneming. “Al kan dat wel een onderdeel zijn van een toekomstbestendige en kwaliteitsbewuste manier van ondernemen…” zegt Buining.

Jaren en jaren werk
Er leven meer vragen bij het uiterst geïnteresseerde publiek bij deze workshop. Zo wordt het punt van de mobiliteit aangesneden. “Stel dat je de kwaliteit van je parken en je campings verhoogd hebt, maar je klanten blijven weg omdat ze er niet goed kunnen komen.” zegt iemand. Dat is waar, zegt gedeputeerde Van der Velde. “We zitten in Zeeland met enorme uitdagingen op dat gebied. We moeten echt met nieuwe vormen van mobiliteit en spreiding komen.” Buining haakt aan: “Er is nog ontzettend veel te doen, we hebben nog voor jaren en jaren werk!”     

Neem contact op met Impuls Zeeland of met provincie Zeeland als je meer wil weten over deze workshop of over het Vitaltiteitsfonds toerisme.

Richard Derks
Voeg toe aan selectie