Workshop

Het gaat niet alleen over de aanschaf van computers en software

Workshop: Interprovinciale Digitale Agenda
De Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) moet de digitale transformatie binnen provincies een impuls geven. Provincies gaan daarom nauwer samenwerken

Vergeleken met andere overheidsorganisaties hebben de provincies nog flinke stappen te maken, legt Marcel van Bijnen van de provincie Noord-Brabant uit.

Zowel het rijk als gemeenten en waterschappen hebben al een programma dat digitaliseringssamenwerking moet bevorderen. Tijd voor een inhaalslag, vonden de twaalf provinciesecretarissen. En dus gaan de provincies nauwer samenwerken. Dat doen ze op de thema’s data, innovatie, bedrijfsvoering en dienstverlening.  

Waar kan de officiële start beter gevierd worden dan tijdens het IPO-jaarcongres? En dus staat Van Bijnen in de Groningse Prinsenhof tegenover een groep kritische, geïnteresseerde toehoorders.

"Digitalisering moet niet langer iets zijn van de ICT-afdeling alleen", vertelt Van Bijnen die nu ook voorzitter is van de regiegroep IDA. “Het gaat niet over de aanschaf van pc’s en software, maar over een fundamentele verandering van onze manier van werken. Digitalisering kan helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, van mobiliteit. Als provincies kunnen we op al die fronten veel van elkaar leren." 

Neem innovatie. Provincies wisselen nu nog niet op een gestructureerde manier uit welke nieuwe oplossingen zij inzetten. Van Bijnen: "Denk aan innovatie in het democratische proces, bijvoorbeeld door volksraadplegingen via internet. Welke experimenten werken, welke niet? Wat werkt in natuurgebieden, wat niet? Dat gaan we via een leerplatform ontsluiten." 

Ook binnen provincies zijn data steeds vaker bepalend voor keuzes die gemaakt worden. Zo werden in Noord-Brabant verkeersbewegingen geanalyseerd om te onderzoeken waar snelfietspaden moesten komen. "In mobiliteit, in energie, voor de omgevingsvisie: op heel veel fronten kunnen we slimmere besluiten nemen als we data gebruiken. Ook hier gebeurt al heel veel, maar wordt nog weinig gedeeld."

Van Bijnen denkt dat er op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening veel geüniformeerd kan worden. "Natuurlijk, er moet ruimte blijven voor maatwerk, maar die kun je betalen met de winst die je behaalt door uniformering. We besparen bijvoorbeeld al best veel met BIJ12, dat we nu vooral voor natuurnetwerken inzetten."

Van Bijnen vraagt aan de provinciesecretarissen en ambtenaren wat zij nodig hebben. “Een concreet geformuleerde vraag zou erg helpen”, zegt iemand. “Ik ben ook Statenlid en die willen heel graag op de knop voor zich, op ja of nee drukken. Statenleden houden van concrete vragen.” Iemand anders zegt dat een goed, concreet verhaal één van de belangrijkste manieren is om digitalisering te verbeelden. De energietransitie is daar een heel goed voorbeeld van.” Een ander Statenlid zegt dat al deze vraagstukken niet kunnen ontwikkelen zonder het maatschappelijk belang ervan te bespreken.

Van Bijnen: “We zijn al volop bezig met de Digitale Transformatie. Tijd om krachten te bundelen, samen te werken en regie te voeren. In ons IDA-programma zijn mensen uit alle 12 provincies aan de slag gegaan. Ze doen het erbij, uit enthousiasme. Maar het is onze nieuwe werkelijkheid. Dus mijn verzoek aan jullie is: geef hen de ruimte, geef hen een opdracht om hier aan te werken. Digitale Transformatie doorademt al ons werk en de maatschappij.”

Nynke Sietsma
Voeg toe aan selectie