Vraaggesprek met Theo Bovens

IPO, dat zijn wij

Een vraaggesprek met Theo Bovens
“IPO, dat zijn wij”. Dat is de slogan van het Interprovinciaal Overleg. De slogan komt uit de koker van Theo Bovens, voorzitter van het IPO. Zijn doel voor vandaag? Mensen uit alle provincies laten samenwerken en samen nieuwe ideeën laten opdoen.

Applaus stijgt op als Theo Bovens het podium bestijgt. Dagvoorzitter Janine Abbring vertelt over de Gouden Asperge, een prijs die Bovens recent in ontvangst nam. Daarmee werd hij gekozen tot meest ondernemende en verbindende Limburger. 

Verbinding zoeken, dat is volgens Bovens precies waar het vandaag om gaat. Het verbinden van provincies met elkaar en met de nationale politiek. Theo Bovens vertelt hoe hij een jaar geleden vrij plotseling voorzitter werd van het Interprovinciaal Overleg. Direct merkte hij dat er in zijn provincie en vermoedelijk ook in andere provincies veel in wij-zij termen werd gesproken. Dat wil Bovens veranderen. Hij is op zoek naar een gezamenlijke spirit. “Als je hier rondkijkt, dan ís dit het IPO. Deze 550 mensen. Dit is het. Hier zit de provinciale politiek bij elkaar. Laten we daarom ophouden met zeggen ‘zij van het IPO’. Wij zijn gewoon zelf het IPO.” 

Als voorbeeld haalt Bovens een zeer actueel onderwerp aan: stikstof. Op dit moment worden er geen vergunningen meer uitgegeven door de provincies. Bovens vindt het belangrijk dat de provincies hier een gezamenlijk standpunt over innemen: “Het kan niet zo zijn dat Nederland op slot blijft staan. We hebben gister met de provincies afgesproken dat we er alles aan gaan doen om de vergunningverlening weer op gang te brengen en niet langer wachten op besluitvorming in Den Haag.” Er stijgt applaus op uit de zaal.

Laten we ophouden met zeggen ‘zij van het IPO’. Iedereen dit hier zit, wij samen met elkaar, wij zijn zélf het IPO, u bent het IPO

Dagvoorzitter Janine Abbring gaat verder met een citaat. Het is de reactie van Theo Bovens op de Troonrede, waarin hij stelt dat het kabinet op de provincies kan rekenen bij het maken van de juiste afwegingen. Niet alleen als partner, maar ook als ‘critical friend’. Volgens Bovens is de houding van het IPO in de discussie over stikstof een goed voorbeeld van deze kritisch vriendelijke houding. “Wij zijn één overheid. We zitten in een relatie met het Rijk waarbij het belangrijk is niet alleen te klagen en vragen, maar juist ook aan te jagen en de schouders er samen onder te zetten.”

Samenwerking en verbinding. Het zijn belangrijke pijlers voor Theo Bovens. Zijn dag is dan ook geslaagd wanneer de aanwezigen het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn en samen het land vormen. “Als iedereen vandaag nieuwe ideeën en energie opdoet en daarna trots naar huis gaat, dan denk ik dat het een geslaagd congres is.”

Ellen Brunninkhuis
Voeg toe aan selectie