Workshops

Slim gebruikmaken van Europese middelen

Flevoland en Zuid-Holland trekken een volle zaal. Er wordt ijverig meegeschreven bij de workshop over het Europese cohesiebeleid. De opvolger van Horizon 2020.

Onderhandelen, hoe doe je dat?

De workshop is interactief van opzet. Vier panelleden stellen zich voor en delen hun inzichten met het verkrijgen en verdelen van Europees geld. We vallen binnen tijdens het vragenrondje. Uit de zaal de vraag hoe je dat eigenlijk doet, onderhandelen over Europees geld. Lambert van Nistelrooij, lid van het Europees Parlement, commissie Regionaal beleid zegt: “Geweldig beschikbaar zijn, heel veel tijd investeren. En niet alleen kijken naar Nederlandse belangen. Je  moet ook denken als een Pool, een Hongaar, een Tsjech. Nederland is daar goed in. Je moet niet alleen denken: wat hark ik naar mijn eigen land? Je moet de verschillen binnen Europa zien.”

Je moet niet alleen denken: wat hark ik naar mijn eigen land? Je moet de verschillen binnen Europa zien.

Stof tot denken

Daarna aan Eurovisie-songfestivalfan en Statenlid Johan van Slooten de eer om samen te vatten wat van de workshop is bijgebleven. “Wij als Statenleden weten als geen ander hoe belangrijk Europa is en hoe belangrijk het cohesiebeleid voor ons is in allerlei projecten die wij kunnen steunen,” begint hij. “Provincies zijn belangrijk voor het bedrijfsleven.”

Simpelere regels

Van Marion Finke, Lid van het Kabinet Regionaal Beleid Europees Commissaris Creţu, neemt Van Slooten mee: de wens om regels te vereenvoudigen. Het gaat minder om wetten en meer om wat Europa voor burgers kan doen. “Bring Europe closer to the citizen.”

Innovatie aanzwengelen

Marco de Boer van NTrans Technologies levert een mooi praktijkvoorbeeld van innovatie dankzij Europees geld. De technologie die hij ontwikkelt kan van waarde zijn voor veel mensen, maar hij loopt letterlijk en figuurlijk tegen grenzen aan. Hoe fijn dat Europa daar oplossingen voor heeft. “Wat wel opvalt,” zegt Van Slooten, “is dat Europa goed is in innovatie, maar minder goed in innovaties in de markt zetten. Vooral als je kijkt naar de VS.”

12 euro per persoon

Terechte merkt Michiel Rijsberman, gedeputeerde van de provincie Flevoland en IPO-woordvoerder Investeringsfondsen in Brussel, op dat het merkwaardig is dat Brussel bezig is met een termijn van twaalf jaar voor het cohesiebeleid, terwijl we niet weten hoe Europa eruit gaat zien. Toch is het belangrijk het beleid met aandacht uit te voeren. Ook blijft zijn opmerking hangen dat Nederland van heel Europa het minste geld krijgt uit dat beleid, twaalf euro per inwoner. “Doen we iets niet goed?” vraagt Van Slooten. “Nee. Als je ziet waar de provincies mee bezig zijn, kan ik concluderen dat het wel degelijk de moeite loont.

Elske van Lonkhuijzen
Voeg toe aan selectie