Interview: Jacqueline de Milliano

Verkwansel het Groningse landschap niet

Jacqueline de Milliano is directeur van Landschapsbeheer Groningen. Vier vragen over landschapsbeheer, en dat van Groningen in het bijzonder.

Wat doet Landschapsbeheer?

“We zijn een provinciale stichting en we beheren, herstellen en herontwikkelen het cultuurlandschap in de provincie Groningen. Dat doen we samen met andere organisaties, zoals terreinbeherende organisaties. Wij werken samen met vrijwilligers, inmiddels 3000 in totaal, door de hele provincie. Daar zijn ook mensen bij die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We zijn voornamelijk uitvoerend, dus bij ons gaat er een schop in de grond en de handen gaan uit de mouwen.

We ondersteunen onze vrijwilligers ook met kennis over het landschap en begeleiden de samenwerking tussen boeren en vrijwilligers. Bijvoorbeeld als er wilgen geknot moeten worden of als een windsingel moet worden beheerd. De laatste tijd zijn we ook bezig om ons in te zetten voor de biodiversiteit. We kijken samen waar de kansen liggen om de biodiversiteit te verbeteren. Bijvoorbeeld door bloemrijke hoekjes te creëren voor bijen en insecten.

Het Groninger landschap is een verborgen schat

Wat typeert het Groninger landschap?

“Ik kom zelf uit het Zuiden en wat mij direct opviel is dat Groningen nog zoveel verschillende, authentieke landschapstypes heeft, allemaal met hun eigen natuur en unieke waardes. Ik noem een paar voorbeelden. Er is het Wierdenlandschap, het Noordelijk kleigebied, het dijkenlandschap van het Oldambt, het houtsingellandschap en bijvoorbeeld het Wegdorpenlandschap in Slochteren. Al die verschillende types geven identiteit aan de provincie. Mensen voelen zich thuis en aangetrokken tot die verschillende landschapstypes. Voor geboren Groningers is het onderdeel van hun identiteit, vaak zonder dat ze het zelf door hebben. Wij van Landschapsbeheer Groningen hoeven die landschapstypes niet te conserveren maar maken ons graag hard voor de karakteristieken. Een mooi landschap levert heel veel op. Niet alleen voor de natuur zelf, maar ook om aantrekkelijk in te wonen en voor de economie. Groningen heeft inmiddels een prachtig wandel-, en fietsnetwerk maar is nog relatief onbekend. Mensen zijn altijd verbaasd als ze het ontdekken en houden van de rust en ruimte. Het Groninger landschap is een verborgen schat.” 

Wat zijn uitdagingen voor jullie stichting?

“Dat we het beheer van het cultuurlandschap samen goed moeten regelen. Daar goed afspraken over maken, afspraken die duurzaam zijn, blijft soms een uitdaging. We moeten er samen aan trekken. Een cultuurlandschap vraagt om goed beheer, en daarin is samenwerking het sleutelwoord.”

Hebt u een boodschap voor de provincie?

“Zet het Groningse landschap op de agenda, het liefst bovenaan. Nu is het vaak een sluitstuk, maar neem het als uitgangspunt. Begin bij planvorming eerst bij het landschap, kijk naar het karakter en kijk wat er mogelijk is. Verkwansel het niet.”

 

Nynke Sietsma
Voeg toe aan selectie